Security

Oferim serveis focalitzats en la reducció dels Riscos de la Seguretat de la Informació en els àmbits de la Confidencialitat, Disponibilitat i Integritat.

Proposem una visió pràctica de la Gestió de la Seguretat de la Informació. Ens basem en serveis acotats en temps i pressupost que aconsegueixin “quick-wins” pels nostres clients per permetre racionalitzar les inversions i accelerar la implantació de mesures correctores necessàries.

Els àmbits d’actuació dels nostres serveis de consultoria de seguretat són:

Confidencialitat: Hacking Étic, Test d’Intrusió, Control d’Accessos, Auditories de Seguretat, Anàlisi de Codi Segur.

Disponibilitat: Pla de Contingència, BIA’s, PCN’s

Legalitat: adequació a la RGPD

Normatiu: gap análisis respecto a la ISO 27001, SGSI

Como partners de HPE y Sophos podemos suministrar, implantar, mantener y dar soporte en implantaciones de sus respectivos productos
Pen Testing – Hacking Ético

Les auditories de seguretat han d’ajudar a millorar la solidesa dels sistemes i aplicacions davant de possibles atacs i usos mal intencionats.

Dins de la nostra àrea de seguretat, fem auditories tècniques de seguretat en les seves diverses modalitats. Avaluem la possibilitat de penetració als sistemes analitzant les vulnerabilitats en la seva globalitat; comprovem la seguretat de la xarxa i dels dispositius; analitzem la resistència davant d’un atac maliciós a les aplicacions, ....

Realitzem els següents tipus d’auditories tècniques:

Auditoria Tècnica de Seguretat Perimetral
Auditoria Tècnica de Seguridad Interna
Auditoría Auditoria Tècnica de Seguretat de dispositius WiFi
Auditoria Tècnica de Seguretat d’Accessos
Auditoria Tècnica de Seguretat de les Aplicacions Web

Al final del análisis técnico de seguridad, entregamos dos informes: uno de ellos con la visión técnica (describiendo el proceso seguido) y otro, el informe de auditoría incluyendo las vulnerabilidades encontradas (clasificadas por niveles de riesgo), las posibles medidas correctoras y una propuesta de plan de acción.

Adicionalmente, siempre proponemos un workshop de presentación de resultados para los asistentes que el cliente requiera (CIO, CISO, CTO, CEO, DG).

Demana informació sense compromís
A l'enviar la sol·licitud acceptes les condicions del avís legal