Seguretat

Els àmbits d’actuació dels nostres serveis de consultoria són:

  • Confidencialitat:hacking Ètic, Test d’Intrusió, Control d’Accessos, Auditories de Seguretat, Anàlisi de Codi Segur.
  • Disponibilitat: Pla de Contingència, BIAs, PCNs
  • Legalitat: adequacions a la RGPD, LSSI
  • Normatiu: gap anàlisi respecte ISO 27001, SGSI
Icono Seguridad IT

Com a partners de Micro Focus i Sophos podem subministrar, implantar i donar suport en implantacions dels seus respectius productes.

Tenim una visió pràctica de la Gestió de la Seguretat de la Informació. Ens basem en serveis acotats en temps i pressupost que poden oferir “quick-wins” als nostres clients per a permetre’ls racionalitzar les inversions i accelerar la implantació de les mesures correctores necessàries.

info@tobeit.es
Icono Seguridad IT

Pen Testing – Hacking Ètic

Les auditories de seguretat han de contribuir a millorar la solidesa dels sistemes i aplicacions davant de possibles atacs i usos mal intencionats.

Dins de l’àrea de seguretat de ToBeIT realitzem auditories tècniques de seguretat en les seves diverses modalitats. Organitzem les auditories en fases, mitjançant les quals, i entre d’altres activitats, avaluem la possible penetració en els sistemes, analitzant les vulnerabilitats en el seu conjunt; comprovem la seguretat de la xarxa i dels dispositius; analitzem la resistència en front a un atac maliciós en les aplicacions, dels seus possibles usos indeguts intencionats i de la robustesa de les contrasenyes; revisem les vulnerabilitats del codi; etc.

Quin tipus d’auditories tècniques realitzem?

  • Auditoria Tècnica de Seguretat Perimetral.
  • Auditoria Tècnica de Seguretat Interna.
  • Auditoria Tècnica de Seguretat dels dispositius Wifi.
  • Auditoria Tècnica de Seguretat d’Accessos.
  • Auditoria Tècnica de Seguretat de les Aplicacions Web
Al final de l’anàlisi tècnica de seguretat, lliurem dos informes: un d’ells, amb una visió tècnica (descrivint el procés seguit), i un altre, l’informe d’auditoria incloent les vulnerabilitats trobades (classificades per nivell de risc), les possibles mesures correctores i una proposta de pla d’acció.

Addicionalment sempre proposem un workshop de presentació de resultats pels assistents que el client requereixi (CIO, CISO, CTO, CEO, DG, ...)
Demana informació sense compromís
A l'enviar la sol·licitud acceptes les condicions del avís legal