Application Performance Management / User Experience Management

Gestió de l’Experiència de l’Usuari i del Rendiment de les Aplicacions

Com mesuro la percepció REAL dels usuaris?

Les solucions de monitorització tradicionals (monitorització d’actius) no donen resposta satisfactòria a un anàlisi del servei vist des de la perspectiva de l’usuari (es pot produir una degradació del servei, encara que tots els indicadors estiguin “en verd”), pel que és necessari canviar l’aproximació al problema.

És necessari disposar d’una solució que permeti constatar i objectivar la percepció de l’ús de les aplicacions per part dels usuaris.

A ToBeIT proporcionem un servei que aborda la Gestió de l’Experiència de l’Usuari i del Rendiment de les Aplicacions des de tres visions: Forense, Operativa i Predictiva; fent servir diferents solucions de diferents fabricants.

Aquest servei, basat en la realització d’un Anàlisi Diferencial ens permet aportar una sèrie de valors a les organitzacions:

Constatació de que existeix o no una degradació o indisponiblitat al servei o de si es tracta d’una valoració subjectiva per part d’un grup d’usuaris.

Identificació i Diagnòstic de quins actiu/s IT provoquen la degradació del servei, per “anàlisi diferencial” basat en cinc eixos: temporal, element, localització, aplicació i transacció-component TCP.

Ajuda a la resolució de la incidència.

Prevenció , mitjançant un anàlisi continuat en el temps de l’experiència de l´usuari durant el cicle de vida de les aplicacions.

Quina és la principal necessitat quan una organització cerca preventitat?

Moltes organitzacions disposen d’eines que monitoritzen àrees d’actius IT (SCOM, SiteScope, Nagios, Op5, PTRG, etc.) Quan hi ha un univers dispers de fonts d’informació és necessari consolidar les dades i convertir-les en informació útil per a l’organització. Si, a més, això es complementa i/o correla amb informació de percepció dels usuaris, el salt qualitatiu en l´ús de serveis IT està garantit i suposa un “abans i un després” a totes les organitzacions.

Demana informació sense compromís
A l'enviar la sol·licitud acceptes les condicions del avís legal